border

ZŠ speciální - terapie

Na naší škole máme pro děti připravenou velkou škálu TERAPIÍ a jejich nabídku se snažíme stále aktualizovat a zdokonalovat. Zde vám nabízíme přehled terapií, které jsou v současné době na škole realizovány:

snoezelen

Snoezelen - terapie realizovaná ve speciálně upraveném prostředí, které u klientů vytváří pocity uvolnění, pohody, zklidnění, ale také aktivizuje, stimuluje, probouzí zájem, vyvolává vzpomínky, snižuje pocity strachu a úzkosti, vyvolává pocit jistoty a bezpečí, podporuje socializaci a rozvoj vztahů, přináší radost.

 

Bazální stimulace – práce s dotekem, která umožní klientům získat spoustu informací o sobě samém  i o okolním světě.

Aromaterapie – používání éterických olejů a dalších vonných složek za účelem změny mysli, nálady, procesu poznávání nebo zdraví.

Terapie loutkou – specifická edukační a arteterapeutická metoda využívající divadelních principů a loutkářských technik při práci, rozvoji, vzdělání a integraci dětí se speciálními potřebami.

Biblioteapie – využívání léčebných a podpůrných účinků četby.

Muzikoterapie – metoda, která používá jako terapeutického prostředku hudbu. Ve formě pohybové terapie je schopna zlepšit tělesnou kondici, přispět ke zlepšení sebevědomí. Ve formě zvukoterapie   a imaginace s hudbou podporuje pozitivní myšlení, mění pohled na svět.

Fyzioterapie – zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Její součástí je i zábavné cvičení na labilních plochách.

Canisterapie - léčebný kontakt s pejskem, který podporuje psychosomatické zdraví žáků, pomáhá rozvíjet celkovou lokomoci, pozornost, fantazii i komunikaci. Náš psí terapeut se jmenuje INDY.

Terapie v solné jeskyni - unikátní klima se vzduchem nasyceným zápornými ionty biogenních prvků, světelné efekty s prvky kolorterapie a jemná relaxační hudba, tím vším se snažíme podporovat dobrý zdravotní stav našich žáků.

Trampolining - moderní netradiční cvičení na trampolíně.

muzikoterapie  canisterapie