border

Cíle projektu

Projekt "Interaktivní čtení genetickou metodou" byl vytvořen v rámci SIPVZ.  Cílem bylo vytvořit nové výukové materiály ke čtení genetickou metodou pro žáky s lehkou mentální retardací vyučovaných na základní škole praktické. Výukové materiály jsou metodicky ucelenou řadou v interaktivní podobě s možností skupinové práce u interaktivní tabule ActivBoard a při individuálních nácvicích s dotykovým monitorem. Materiály mají tiskový výstup jako pracovní listy.

Interaktivní výukové materiály pro čtení genetickou metodou v 1. třídě základní škole praktické, jsou řazeny dle tématického plánu. Pro jejich prohlédnutí a další práci potřebujete program ACTIVstudio nebo ACTIVprimary dodávané s tabulí ACTIVboard. Další možnost je stáhnout si zdarma prohlížeč ACTIV! (11,7 MB)

Práce s materiály: Při výuce čtení genetickou metodou se vychází na samém začátku z jmen žáků a jejich fotografií. Děti se učí první písmeno své i svých spolužáků. Proto první materiály jsou osobní a v případě Vašeho využití, vyměňte písmena a fotografie dle Vašich žáků.