border

 

Školní družina                                                                 

Školní družina je důležitým zařízením pro výchovu dětí mimo vyučování. Zabezpečuje pro děti odpočinek, rekreaci i zájmové činnosti, poskytuje dětem bezpečné prostředí. Ve školní družině vychováváme děti k smysluplnému využívání volného času a dáváme jim dostatek námětů k jeho naplňování.

Provoz ŠD

Ranní družina  -  6.45 hodin – 7.40 hodin

Odpolední družina 11.40 hodin – 16.00 hodin

 

Jednotlivé činnosti ŠD jsou rozděleny do týdenního plánu. Věnujeme se činnostem literárním, esteticko - výchovným, hudebním, výtvarným a sportovním, které se vzájemně prolínají. Literární činnost rozšiřuje poznatky dětí, esteticko – výchovná formuje vztah dětí k estetickým hodnotám  (např. výtvarné činnosti, hudbě, literatuře).

Ranní i odpolední družinu provozujeme ve stanovené kapacitě i pro žáky se závažnějším znevýhodněním v režimu speciálních oddělení, kde je činnost vychovatelek podpořena pomocí asistentů. 

Nejoblíbenější mezi dětmi jsou činnosti hudební, hudebně pohybové a pohybové, soutěžíme na taneční podložce, pravidelně společně zpíváme. Rovněž se děti těší na pátek, protože máme každý pátek v rámci školní družiny k dispozici tělocvičnu, kde děti rozvíjejí svoji fyzickou zdatnost, hrají míčové hry, soutěží mezi sebou v různých sportovních hrách , využívají trampolínu, stolní fotbal i ostatní zařízení tělocvičny.

Do náplně činnosti patří i relaxace a odpočinek, během kterého děti hrají různé společenské hry, staví puzzle, nebo rozvíjejí svou fantazii a dovednost při stavění se stavebnicemi.

Nedílnou součástí činností v družině je i pobyt na čerstvém vzduchu. Při příznivém počasí využíváme školní zahrady a školního hřiště, bezpečnost v silničním provozu a dopravní značky si opakujeme na dopravním hřišti na dvoře naší školy, ale vyrážíme i na vycházky v okolí školy, nebo i do přírody. Na podzim pouštíme draky, v zimě chodíme k Labi krmit labutě a jiné vodní ptactvo. 

Kromě činností ve školní družině děti rozvíjejí své dovednosti i ve školních kroužcích. Nabídku školních kroužků a školních klubů každoročně aktualizujeme podle zájmu dětí. Každoročně je velký zájem o sportovní aktivity. 

Činnosti ve školní družině i kroužcích jsou velmi rozmanité a pestré, každé dítě si vybere činnost, ve které vyniká, nebo která ho baví.