border

Klíčové aktivity


1.     Modernizace vyučovacích strategií, jejich pilotáž a uplatňování ve vzdělávacím procesu, zapojení žáků do práce s ICT

2.     Vytvoření nových učebnic, grafická úprava a korektura

3.     Modernizace knižního fondu

4.     Řízení realizace projektu

5.     Materiálně-technické zabezpečení projektu

6.     Publicita projektu