border

Financování projektu

Projekt je financován z ESF a českého státního rozpočtu.

 

Druh finanční podpory Výše finanční podpory Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)
Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR    293 960,56 15
Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 1 665 776,60 85
Soukromé spolufinancování 0 0
Celkové způsobilé výdaje 1 959 737,20 100

Dokumenty projektu: iMetodika 
 

www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.msmt.cz
www.kr-stredocesky.cz