border

 

Jazykové kurzy a stínování pro pedagogy

Výzva číslo 56 je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů vyhlašených Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). 

Z podporovaných aktivit jsme využili"

šablonu č. 2 Zahraniční jazykové kurzy pro učitele 

šablonu č. 3 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

 

Doba realizace projektu: od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

Na čtrnáctidenní jazykový kurz na Maltě bylo vysláno celkem 10 pedagogů.

Týdenní shadowing na zahraničních školách se účatnilo 15 pedagogů. Stáž se konala v Anglii, Dánsku, Polsku a Slovensku.

 

Projekt byl podpořen z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

 

Dokumenty k výběrovému řízení