border

 

Last moment

Výzva číslo 57 je zaměřena na podporu kurikulární reformy škol a školských zařízení a podporu výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Podporované aktivity vyhlásil Operačním program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). 

Z podporovaných aktivit jsme využili:

šablonu č. 1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

šablonu č. 2 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností učitelů,

šablonu č. 3 Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém jazyce formou blended learningu.

 

Projekt byl podpořen z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.