border

Cíle projektu

     Cílem projektu je zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti prostřednictvím nových metod a forem výuky s využitím ICT podporujících rovný přístup ke vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvoření tří nových interaktivních učebnic čtení a literární výchovy, které budou směřovat k zvýšení čtenářské gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

     Sestavený tým speciálních pedagogů vytvoří pro žáky 6. – 8. ročníku nové formy výuky s uplatněním inovativních výukových metod, které budou plně respektovat potřebu narovnání příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  a které povedou u žáků prostřednictvím využití ICT a programu ACTIVstudio k rozvinutí klíčových kompetencí, především kompetence čtení s porozuměním směřující k zvýšení jejich čtenářské gramotnosti.

 

      V souvislosti s inovativními formami a metodami výuky vzniknou tři interaktivní učebnice čítanky a literární výchovy, které budou zaměřené na práci pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na zvyšování čtenářské gramotnosti žáků. V  programu ACTIVstudio budou volně šiřitelné.

      V rámci interaktivní výuky čtení budou postupně zmodernizovány 3 učebny literární výchovy s potřebnou ICT technikou (3 interaktivní tabule, 3 dataprojektory a příslušné softwarové vybavení)  a bude doplněna žákovská knihovna o potřebné čtenářské tituly, které budou dětem bezplatně zapůjčovány domů, aby si mohly čtenářské dovednosti osvojovat i v rámci domácí přípravy.