border

Aktuality


31. 10. 2011

Po třech letech pravidelné práce na výrobě interaktivních materiálů pro žáky ZŠ praktické je projekt Evropských strukturálních fondů u konce. Za tu dobu vznikly čtyři sady interaktivní učebnice pro výuku čtení s porozumněním pro žáky od 6. - 9. třídy. Děkujeme všem pedagogům, kteří se na projektu podíleli a žákům přejeme radost ze čtení.


1. 2. 2010

Projekty "Anglicky na ZŠ praktické" a "Zvýšení čtenářské gramotnosti" vstoupily do druhé třetiny a přidal se k nim mladší bratr projekt "Rozvoj a zkvalitnění pracovních dovedností" určený pro žáky speciální školy. Jeho cílem je vytvoření metodiky na pracovní činnosti. Manažerem projektu je Bc. Hana Bendová a její pravá ruka Mgr. Radka Dostálová.


1. 9. 2009

Během prázdnin byla do tříd namontována již druhá tabule z projektu ESF a zároveň byly zakoupeny dva počítače pro práci s interaktivní tabulí. Vše je tedy připraveno na pilotní výuku dle nových materiálů.


20. 6. 2009

Publicita projektů je zajištěna! Na začátek školního roku máme připraveno 6000 informačních brožurek o hlavních cílech projektů ESF. Distribuci provedou sami učitelé do desítky vytipovaných míst od škol a úřadů, přes poradny a doktory, až po mateřské školy.


5. 2. 2009

První interaktivní materiály z projektů "Anglicky na ZŠ praktické" a "Zvýšení čtenářské gramotnosti" jsou na světě! Na jejich vzniku pracuje již od ledna celkem šest učitelů. Máme za sebou několik hodin školení, práce na PC a dnes premiéru prvních interaktivních materiálů.


1. 1. 2009

Z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme získali dotaci na dva projekty: "Čtení s porozuměním" a "Anglicky na ZŠ praktické". Celková částka podpory v součtu překročila hranici 4,1 mil. Kč.