border

Klíčové aktivity


1.     Vytvoření metodiky a interaktivních výukových materiálů pro 6.-9. ročník ZŠ praktické

2.     Vybavení tří učeben pro 7., 8., a 9. ročník interaktivními tabulemi a ICT vybavením

3.     Pilotáž vytvořeného e-learningu a ověření výuky na interaktivních tabulích v pedagogické praxi

4.     Zveřejnění a sdílení vzniklých materiálů, metodiky i zkušeností z výuky prostřednictvím webu

5.     Realizace projektu a materiálně technické zabezpečení