border

Základní škola - specifikum výuky

Základní škola se zabývá výchovou a vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. 

Našim žákům nabízíme:

- péči speciálních pedagogů

- malý počet žáků ve třídě

- individuální přístup a individuální vzdělávací plány

- pomoc asistentů

- speciální pomůcky

- využívání prvků činnostního učení

- bezbariérový přístup

- využití 17 iPadů a 15 interaktivních tabulí

-  výuku anglického jazyka

- genetickou metodu čtení

- výuku psaní písma Comenia Script

- výuku zaměřenou na čtenářskou a matematickou gramotnost

- rozvoj a posilování sociální gramotnosti

- bohatou mimoškolní činnost

 ŠVP je k dispozici v kanceláři ředitelky školy.

 

Podmínky přijetí :

- žádost zákonného zástupce

- doporučení školského poradenského zařízení