border

Aktuality


28. 1. 2015

Pololetní vysvědčení je tady a studenti z 3.D dostávají své první středoškolské hodnocení. Mezi důležité předměty patří i Příprava pokrmů a takto to zvládáme... Pochutnali jsme si moc a nezbylo vůbec nic! Najděte si svůj recept na projektu iMetodika a zkuste to také.


31. 12. 2014

Po roce a půl jsme ukončili projekt iMetodika spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Děkujeme všem pedagogům, kteří se podíleli na splnění cílů projektu a přejeme žákům i učitelům čerpajících z výsledků projektu, aby pro ně byly materiály hodnotným přínosem ve vzdělávání.


11. 12. 2014

Poslední konference výstupů projektu spolufinancováného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky byl určen pro vedoucí pracovníky ve školství. Kolegové si připravili prezentaci cílů projektu - pracovních listů, video metodiky, tematických plánů a ukázky cvičné kuchyně vč. bezbariérového pracoviště.


1. 9. 2014

Další aktivitou projektu iMetodika byla organizace konference na téma: „Žák se SVP ve cvičné kuchyni". Konference se účastnilo 46 pracovníků ve školství. Cílem projektu financovaného Evropskými strukturálními fondy a Českým státním rozpočtem je vytvořit metodiku pro výuku předmětu příprava pokrmů pro žáky na speciálních školách.


30. 4. 2014

Výsledky projektu iMetodika financo- vaného z ESF a rozpočtu ČR byly prezentovány odborné veřejnosti na konferenci pořádané naší školou. Tématem konference bylo zvyšování kompetencí pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělání. Občerstvení bylo ukázkou kreativity předmětu vaření, které aplikujeme ve vytvářených materiálech.


31. 3. 2014

Velkým nákupem kuchyňského vyba- vení i nábytku jsme opět posunuli naši cvičnou kuchyň k zamýšlenému cíli. Tentokrát na řadu přišly i elektro- spotřebiče jako kuchyňský robot a tyčový mixer, nebo třeba nábytek jako stoly, židle a lůžko pro žáky s epilepsií. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


20. 9. 2013

Dnes jsme představili široké veřejnosti novou kuchyň, která byla vybudována v rámci projektu iMetodika. Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR. Cena kuchyně je 170 450 Kč a její realizaci si vzala na svá bedra firma HOKA Čáslav. Pokud jste neměli čas se dnes přijít podívat, můžete si prohlédnout fotky z akce.


13. 6. 2013

Zveřejňujeme Výzvu k podání nabídky na dodání kuchyňské linky a spotřebičů. Zakázka je hrazena z finančních prostředků OP VK. Cílem je vybudovat referenční kuchyň pro tělesně a mentálně postižené žáky ZŠ, MŠ a PŠ Kolín. Kuchyň bude přístupná všem zájemcům o vybudování pracovního místa pro tělesně a mentálně postižené osoby.


1. 4. 2013

Naše škola získala grant z OP VK, pomocí kterého vybudujeme novou cvičnou kuchyň pro handicapované žáky. Zároveň vytvoříme inovativní metodiku ke kuchařským pracím s video ukázkami pracovních postupů. Celý projekt je financován z rozpočtu EU a ČR a jeho výstupy poslouží handicapovaným dětem ve Středočeském kraji.