border

Výukové materiály

filtr: (žádný) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

1
AAA Tematický plán Čj - Lv 7
Tematický plán ČESKÝ JAZYK - LITERATURA pro 7. roč. ZŠ praktické

3
A.Lindgrenová, J. Rowlingová
opakování

1
AAA Tematický plán Čj - Lv 6
Tematický plán ČESKÝ JAZYK - LITERATURA pro 6. roč. ZŠ praktické

1
AAA Tematický plán Čj - Lv 9
Tematický plán ČESKÝ JAZYK - LITERATURA pro 9. roč. ZŠ praktické

3
Alan Marshall
Teď se nesmíš bát – reprodukce přečteného (čítanka,str.78)

2
Alois Jirásek
Alois Jirásek - Staré pověsti české: O praotci Čechovi, O Krokovi

2
Alois Jirásek
Psohlavci

2
Alois Jirásek
Lucerna

3
Alois Jirásek
Staré pověsti české, tiché čtení, vybrané pověsti

3
Andersen, London, Werne
Opakování - J.Verne, J. London, H.Ch. Andersen ve světové literatuře

2
Astrid Lindgrenová
Život a dílo; próza s dětským hrdinou, román

4
Astrid Lindgrenová
Děti z Bulerbinu – charakteristika děje a jednajících postav.

4
Astrid Lindgrenová
Děti z Bulerbinu – čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou

2
Astrid Lindgrenová
Pipi se nastěhuje do vily Vilekuly… - Č1 str. 90 – 95

3
Astrid Lindgrenová
Pipi Dlouhá punčocha – práce s textem.

2
Bajky, báje, pověsti
Opakování – A. Jirásek, E.Petiška, J. Lada – bajky, báje a pověsti

1
Bílá zima, Pekelný stroj
Bílá zima čít.str.22,Pekelný stroj str.17 - poezie a próza

4
Bohumil Říha
život a dílo- opakování, ukázky knih; Indiánská Romance

2
Božena Němcová
Život a dílo - motivace a úvod,ukázky knih

4
Božena Němcová

3
Božena Němcová
Babička – seznámení s dílem, malování podle návodu

3
Božena Němcová
Život a dílo - opakování, ukázky knih; román x povídka

4
Božena Němcová
Na návštěvě (Babička), čítanka str. 60-65

2
Božena Němcová
Přišla zima; str. 22

3
Božena Němcová
pohádky, výklad přiměřeného textu

3
Božena Němcová
Divá Bára – zážitek vyjádřený vlastní kresbou

3
Božena Němcová – Čert a Káča
Soustředěný poslech pohádky, práce ve skupině – pracovní list.

3
Co Indián zjistil
Práce s textem; str. 7

2
Denní tisk
Orientace v denním tisku. Práce s články.

2
Děti a motoristé
František Nepil (malá čítanka str. 5). Čtenářský zážitek vyjádřený kresbou.

4
Dobrodružný román
Karel May - dobrodružný román - charakteristika děje a jednajících postav.

4
Dračí den
Projektové vyučování

1
Eduard Petiška
Život a dílo - motivace a úvod, ukázky, práce s texty, čtení s porozuměním (1.+2. týden)

3
Eduard Petiška
Staré řecké báje a pověsti (Daidalos a Ikaros)

4
Eduard Petiška
Založení Prahy - Č¹ str. 43-44

2
Eduard Petiška
Prométheus (čítanka, str.54) – reprodukce přečteného textu

2
Eduard Petiška – Rytířská pověst o původním českém znaku
Charakteristika děje a jednajících postav příběhu,(velká čítanka str. 94)

3
Eduard Štorch
Život a dílo - motivace a úvod, ukázky: Lovci mamutů + Osada Havranů (3.a 4. týden)

2
Eduard Štorch
ukázka z knihy Osada Havranů – tiché čtení, práce s textem

3
Eliška Horelová
Dingové, ilustrace: A. Born, literatura pro mládež Čít.1 str. 70–76

1
Erben a Suchý
K. J. Erben- Polednice – soustředěný poslech + J. Suchý – Polednice (čítanka plná humoru pro 8. a 9. ročník,str.114)

4
František Halas
Jak přišla hrdlička k pásu - práce s textem, recitace.

1
František Hrubín
Život a dílo - motivace a úvod, ukázky knih Špalíček, Dvakrát sedm pohádek, Mateřídouška

2
František Hrubín
Kopretiny, A. Klášterský - Motýlek (čítanka, str.50)

2
František Hrubín
život a dílo - opakování, ukázky knih – Špalíček veršů a pohádek

1
František Nepil
Vzpomínka na květnové povstání (čítanka,str. 47) – charakteristika děje jednajících postav

1
Fred Rodrian
Princ s černýma nohama, literární druh: epika

1
Hádanky
Hry se slovy, doplňková četba + křížovka; str. 5

4
Hans Christian Andersen
Světový autoři - život a dílo; Malá mořská víla. Výklad přiměřeného textu.

1
Hans Christian Andersen
Sněhová královna. Soustředěný poslech.

2
Hans Christian Andersen
opakování – světový autoři – Císařovy nové šaty

1
Hans Christian Andersen - Ošklivé kačátko
Opakování; čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou.

4
Hlasy
čítanka str. 14

3
Honza a vrba
Čítanka str. 49-50, Pohádka - rozuzlení děje

2
Ilustrátoři dětských knih 1

2
Ilustrátoři dětských knih 2
Opakování

3
Ivan Mládek
Moje rodina – tiché čtení, práce s textem (čítanka plná humoru pro 8. a 9. ročník, str.74)

3
J. K. Rowlingová
Harry Potter – charakteristika děje a jednajících postav.

2
J. K. Rowlingová
Harry Potter - soustředěný poslech

3
Jack London
Bílý Tesák – poslech a reprodukce přečteného (zeměpis – Aljaška)

1
Jak psi objevují drogy
zážitek vyjádřený vlastní kresbou (čítanka, str. 20)

4
Jan Drda
Hrátky s čertem – práce s textem, dramatizace (5. týden)

2
Jan Skácel
Poezie: lyrika, epika; Uspávanka s Popelčiným oříškem

2
Jan Werich
Život a dílo

2
Jan Werich
Těžká Barbora – dramatizace (čítanka plná humoru pro 8. a 9. ročník, str. 136)

3
Jan Werich
Fimfárum

3
Jaroslav Foglar
život a dílo - motivace a úvod, ukázky knih, Čít.5.roč. Nová škola str. 125: O něm

4
Jaroslav Foglar
Hoši od Bobří řeky – "Noční cesta k ..." Čít 1-str. 77-82

4
Jaroslav Foglar
Rychlé šípy - Čít 5. roč. Nová škola - str.124, Na cestu ke knižnímu vydání Rychlých šípů

1
Jaroslav Seifert
Píseň (čítanka, str.5) – recitace zpaměti

2
Jaroslav Seifert
Maminka - První dopis mamince

1
Jaroslav Seifert
život a dílo - motivace a úvod, ukázky knih

1
Jaroslav Seifert – Píseň o rodné zemi
recitace, hlavní myšlenka básně,(velká čítanka str. 22)

1
Jindřich Šimon Baar
Hanýžka a Martínek

1
Jindřich Šimon Baar
Hanýžka a Martínek - Škola v Klenčí

1
Jiří Wolker
Poezie – Poštovní schránka (velká čítanka str.36), recitace

4
John Wyndham
V neustálém strachu (čítanka, str.64) – hlasité čtení

2
Josef Brukner
Literární druh - bajky a báje - O vráně, lišce a sýru

1
Josef Brukner
Jak roste tráva - Hmyz v literatuře

2
Josef Brukner
Běh na lyžích, J.Žáček – Zima (čítanka, str.33)

4
Josef Čapek
Povídání o pejskovi a kočičce - čtení s porozuměním

4
Josef Kajetán Tyl
Strakonický dudák - práce s textem, práce ve skupině (velká čítanka str. 241)

1
Josef Kajetán Tyl
život a dílo

4
Josef Lada
Život a dílo - opakování, ukázky knih; čít. Nová škola 3.r. - str. 93 Vzpomínky z dětství

1
Josef Lada
Kocour Mikeš

2
Josef Lada
Život a dílo - motivace a úvod, ukázky - bajky 2.-5. týden

3
Josef Václav Sládek
Těm nejmenším

4
Josef Václav Sládek
báseň Pacholátko

2
Josef Václav Sládek
Verše pro děti - Zlatý máj, Pyšný macek

1
Josef Václav Sládek
Život a dílo - motivace a úvod, ukázky knih(Skřivánčí písně)

1
Jules Verne
Patnáctiletý kapitán.

2
Jules Verne
Dvacet tisíc mil pod mořem.

1
K.Čapek, J.Čapek
život a dílo - motivace a úvod, ukázky

3
Karel Čapek
Případ s Hejkalem - opakování pohádky

2
Karel Čapek
Devatero pohádek - čtení s porozuměním

3
Karel Čapek
Bílá nemoc – charakteristika děje a jednajících postav.

4
Karel Čapek
Jehla - Povídky z druhé kapsy

4
Karel Čapek
Zahradníkův rok, Semínka

3
Karel Čapek
Dášenka

2
Karel Čapek
Bílá nemoc – práce s textem, hlavní myšlenka.

3
Karel Čapek
Bílá nemoc - čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou

3
Karel Čapek
Zahradníkův rok, výklad přiměřeného textu

2
Karel Jaromír Erben
Hoj, ty Štědrý večere, (Č¹ str. 30)

1
Karel Jaromír Erben
Život a dílo; Zlatovláska - porozumění textu

1
Karel Jaromír Erben
Sněhurka, čítanka str.24, čtení s porozuměním

4
Karel Jaromír Erben
Život a dílo- opakování, ukázky knih Č2-str. 100 Vodník

4
Karel Michal
Mimořádná událost (čítanka plná humoru pro 8. a 9. ročník, 68) – čtenářský zážitek vyjádřený kresbou

2
Karel Poláček
A bylo nás teda pět - tiché čtení, práce s textem (Č3 str.13-17)

1
Karel Poláček
Bylo nás pět(čítanka str. 85) – čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou

1
Karel Poláček
Emilka prospívá ve vědách (čítanka plná humoru pro 8. a 9. ročník, str. 88) – tiché čtení, práce s textem

1
Kdy je tatínek nejmilejší?
Čít.-str.29, téma: nemoc

3
Kolumbovo vejce
Čítanka str. 55

3
Kožíšek na jednu zimu
Č¹ str. 31 – 33

1
Králíci z klobouku
Čtení s porozuměním čít. str. 10-12; tvorba otázek, dělení textu na slova

2
Ladislav Stehlík
Rybolov – (čítanka, str. 15)

1
Literární druhy
Opakování

1
Literární druhy a žánry
Lyrika, epika, drama

2
literární pojmy
opakování

1
Literatura pro mládež
Úvod do učiva

3
London, Verne
opakování – román – světový autoři J. London a J. Verne

2
Loučení s prázdninami
Diagnostika čtenářských dovedností a čtení s porozuměním; čít. str 5

1
Lyrika
Literární druh - Lyrika, Vítězslav Nezval - Pastýřova píseň

3
Mach a Šebestová
Čít.str.43 - O tom, jak Mach a Šebestová jeli s Jonatánem...

2
Mark Twain
život a dílo

2
Mark Twain
ukázka z díla, práce s textem

3
Mark Twain
Princ a chuďas

4
Mark Twain
a jiní spisovatelé - opakování

2
Marnivost
Poezie, čítanka - str.20-21

3
Muzikál
Pojem, historie, práce s internetem

4
Muzikál
opakování

1
O Svatoplukovi
Pověst Č¹ str. 45

4
O švestkové chaloupce
Práce s textem; čtení s porozuměním - hledání vetřelců; čít. str. 5

2
O vlku, koze a hlávce zelí
Práce s větou - skládání příběhu; logické řešení úkolu; str. 7

3
Oldřich Sirovátka – Jak rabín Löw udělal Golema
Čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou (malá čítanka str. 28)

1
Opakování

3
Opakování
Zahraniční autoři

1
Opakování

3
Ota Pavel
O zlatou medaili (čítanka, str.21) – tiché čtení, otázky k textu

3
Ota Pavel
Nejdražší ve střední Evropě (čítanka plná humoru pro 8. a 9. ročník, str.78) – soustředěný poslech a reprodukce přečteného

3
Panenka
Čtení s porozuměním - str.26-27

2
Pekařův tygr
Práce s textem čít. str. 13-14; zaměstnání, hl. postavy příběhu

3
Poezie
Nácvik recitace; rozdíl mezi poezií a prózou; sloka, verš, rým; str. 4

4
Poezie
Čítanka-str.19, rým

3
Poezie
Čít.-str.32,35; Ráj domova - Jan Čarek, Jarní slunce - Václav Čtvrtek

1
Poezie
Čítanka - str.39

4
Poezie - opakování
Opakování - J.V. Sládek, J.Seifert, F.Hrubín

3
Poezie – rým, rytmus, myšlenka
ukázky básní, práce ve skupině – vymyslet vlastní báseň.

4
poezie, próza, divadelní hra, muzikál
Opakování pojmů

2
Pohádka
Opakování - B.Němcová, K.J.Erben, V.Čtvrtek, J. a K. Čapkové

2
Pohádka ze scénáře
Čítanka str. 61-62

4
Pověst o kněžně Libuši a Přemyslu Oráčovi
E.Petiška - Založení Prahy

4
Pověsti Kolínska a Kouřimska
O věrnosti manželské a zvonu Vužanu

4
Práce s časopisy
Druhy časopisů – na co se orientují, ukázky

2
Projektový den
Tolerance

3
Příchod Čechů
Seznámení s pověstí a porozumění starému textu A. Jiráska; str. 33

2
Říha Bohumil
Bohumil Říha - život a dílo: Honzíkova cesta, Dětská encyklopedie, Letadélko Káně; ilustrace, ilustrátor, encyklopedie, opakování Václava Čtvrtka

3
Sáňkujeme
próza; str. 23

2
Sestra k popukání
Čít.str. 50-54; opakování Štorch, Petiška, Čapek

2
Skok
Čít.-str.31, Téma: Nebezpečí kolem nás

1
Smoljak, Svěrák
Dlouhý, Široký a Krátkozraký

1
Správné povolání
Čít.str. 46-49 Jak je těžké vybrat si správné povolání; slova stejného významu

1
Stanislav Rudolf
Metráček – čít.2 - str. 138

2
Stanislav Rudolf
Staré mince - výběr z díla (Čít. str. 16)

3
Stanislav Rudolf
Zázračné dítě - charakteristika děje jednajících postav příběhu(čítanka plná humoru pro 8. a 9. ročník, str. 96)

3
Stanislav Rudolf - Něžně háčkovaný čas
Ukázka z knihy; soustředěný poslech, reprodukce a hlavní myšlenka. Opakování – S. Rudolf, E. Štorch, B. Říha

3
Staré řecké báje a pověsti
E.Petiška-Staré řecké báje a pověsti Trójská válka, Heraklés, Sisyfos

2
Staroměstský orloj

4
Světové muzikály
1

1
Štorch a Petička
Opakování

4
Ticho a linduška
Čít. str. 8-9; doplňování slov do textu; slova podobného a opačného významu

1
Toník nabírá uhlí
Olga Hejná - Toník nabírá uhlí, charakteristika jednajících postav

2
Václav Čtvrtek
život a dílo: Maková panenka, Rumcajs a Cipísek, Víla Amálka, Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček; abeceda; 2.- 4. týden

2
Václav Čtvrtek
Život a dílo - opakování, ukázky knih + Jak odešla spát do jara - pohádka

1
Václav Čtvrtek
Tajemný nepřítel (čítanka, str.6), čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou

3
Václav Čtvrtek
Bačkorky, výš - Č¹ str. 39 – 41

4
Ve vlčím doupěti
Čítanka -str.56-58 - Ve vlčím doupěti

1
Ve vlčím doupěti - Vítěz
Čítanka - str.58 - Vítěz

3
Voskovec a Werich
Ezop a brabenec – recitace, naučit se zpaměti (čítanka plná humoru pro 8. a 9. ročník, str. 132)

1
Zdeňka Bezděková
Říkali mi Leni

2
Zofia Chadzynska
Najdi se a překonej – hlasité čtení, práce s textem (čítanka, str.72)