border

Fotoarchiv aktualit

2008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-2017

ZŠ a MŠ historie

Web školy 12.4.2006 - 30.6.2009 Web školy 1.9.2002 - 12.4.2006
Web 2006-2009 web 2002-2006
 
Historie školy
 
V prvním patře školní budovy návštěvníky upoutá pamětní panel, který je věnován zakladateli naší školy, Františku Kopáčkovi. Letopočet uvádí rok 1931, historie školy je však mnohem starší.
První pomocná třída v Kolíně byla otevřena při obecné škole 10. prosince 1912. První den se zapsalo 17 žáků. Školní rok byl ukončen již s 20 žáky. Po celou dobu 1. světové války se vyučovalo ve dvou malých, nevyhovujících, provizorních místnostech v budově městského muzea. K přestěhování do přízemí západní školy došlo až v roce 1925, protože po válce byly předchozí místnosti obsazeny obchodní akademií. Ve školním roce 1925/1926 se třída dočkala školní knihovny a kabinetu pomůcek.1. září 1929 byla pomocná třída přeměněna ve veřejnou třídu pomocnou. Ve školním roce 1930/1931 se otevřela 2. pomocná třída. Celkový počet žáků v obou třídách byl již 36. Dochází také k osamostatnění školy. Pomocné veřejné třídy se přeměnily v samostatnou veřejnou pomocnou školu o dvou třídách s právní platností od 1. října 1931. Správou školy byl pověřen František Kopáček.
 
Kroniky školy
 
1912 - 1948 Zajímavé období první republiky a léta válečná
1948 - 1973 Poválečná doba a budování socialismu
1973 - 1995 Cesta k demokracii