border

Nácvik psaní písmem Comenia Script

Od roku 2012, kdy MŠMT doporučilo nespojované psací písmo Comenia Script jako alternativu k běžně užívané psací abecedě, vyučujeme psaní Comenia Sript i na naší škole. Podle získaných zkušeností i závěrečné zprávy dvouletého ověřování MŠMT písmo žáky baví, zohledňuje psaní dysgrafiků, leváků, žáků se specifickými vzdělávacími potřebami či žáků handicapovaných. Podobné písmo se dlouhodobě používá ve Velké Británii, USA, Finsku či Dánsku. Comenia Script je velice jednoduché, moderní a praktické písmo, které odráží individuální tendence každého žáka.

V prvním ročníku se žáci naučí psát velká písmena. Ve druhém malá a ve třetím ročníku se naučí čtenou formu psacího písma.

Cílem je zlepšit celkovou úpravu a čitelnost psaného projevu žáků.