border

Výukové materiály

filtr: (žádný) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

1
DĚ, TĚ, NĚ
Čtení slov se skupinou hlásek DĚ, TĚ, NĚ. (PS str.76)

4
DI, TI, NI
Čtení slov se skupinou hlásek DI, TI, NI. (PS str.74)

3
Písmena Ď,Ť, Ň
čtení hlásek Ď,Ť, Ň

2
Písmena G, F
Vyvození hlásky a písmene G a písmene F.

1
Písmeno A
Sluchová a zraková diferenciace, použití A jako spojky. Čtení vět složených z graf. symbolů, jmen žáků a spojky A.

3
Písmeno B
Vyvozování hlásky a písmene B. (PS str.16)

2
Písmeno Č
Vyvození hlásky a písmene Č. (PS str.20)

4
Písmeno D
Vyvození hlásky a písmene D. (PS str.49)

2
Písmeno E
Vyvození hlásky a písmene E (PS str.4)

3
Písmeno CH
Vyvození hlásky a písmene CH. (PS str.60)

3
Písmeno I
Vyvození hlásky a písmene I (PS str.5) Písmeno I jako spojka, tvoření vět s pomocí obrázků.

2
Písmeno J
Vyvozování hlásky a písmene J. (PS str.14)

4
Písmeno L
Vyvození hlásky a písmene L. (opak). (PS str.27)

3
Písmeno M
Vyvození hlásky a písmene M (opak.) (PS str.45)

2
Písmeno N
Vyvození hlásky a písmene N. (PS str.32)

1
Písmeno O
Vyvození hlásky a písmene O (PS str.8)

3
Písmeno R
Vyvození hlásky a písmene R. (PS str.22)

2
Písmeno Ř
Vyvození hlásky a písmene Ř. (PS str.69)

1
Písmeno Š
Vyvození hlásky a písmene Š. (PS str.64)

2
Písmeno U
Vyvození hlásky a písmene U (PS str.9)

1
Písmeno V
Vyvození hlásky a písmene V. (PS str.29)

4
Písmeno Y
Vyvození hlásky a písmene Y (PS str.6)

4
Písmeno Z
Vyvození hlásky a písmene Z. (PS str.41)

3
Písmeno Ž
Vyvození hlásky a písmene Ž. (PS str.72)

1
Písmono P
Vyvozování hlásky a písmene P. (PS str.13)

3
Samohlásky
Sluchové rozlišení počátečního písmene ve slově (PS str.10) Procvičování samohlásek A, E, I, O, U, Y; Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

2
Týdenní projekt ZOO.
Čtení s porozuměním - procvičování