border

ZŠ, MŠ a PŠ Kolín -  charakteristika

Základní škola,  Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace vznikla spojením několika pedagogických zařízení sídlících ve dvou budovách. Vedení škol se nachází v Kutnohorské ulici tak jako Základní škola, ZŠ speciální, MŠ speciální, střední Praktická škola a Speciální pedagogické centrum (SPC). Spojením škol se Školou při nemocnici vznikla kompletní nabídka služeb, velmi dobře na sebe navazující a pokrývající širokou oblast působení.

Škola vzdělává žáky dle §16, odstavce 9 Školského zákona.

 

Vzdělávací programy

- ŠVP dle RVP ZV (minimální výstupy), 79-01-C/01, Základní škola

- ŠVP pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, 79-01-B/01, Základní škola speciální

- ŠVP pro žáky s TMP a souběžným postižením více vadami,79-01-B/01, ZŠ speciální - II. díl

- ŠVP pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá, 78-62-C/02

- ŠVP pro děti ve speciální MŠ

 

Školní poradenské pracoviště

Nabízíme a poskytujeme služby metodika prevence, výchovných poradců, speciálních pedagogů, psychologů. Mimo preventivně-výchovné činnosti, zajišťujeme poradenství, diagnostiku, metodické vedení, aj.

Konzultace jsou možné po telefonické domluvě v kanceláři zástupce ředitele školy. Tel: 321 723 092