border

Výukové materiály

filtr: (žádný) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

1
AAA Tematický plán 7.roč.
Tematický plán pro výuku Aj na ZŠ praktické podle učebnice Chit Chat 1, Unit 7 - 12.

1
AAA Tematický plán 8.roč.
Tematický plán pro výuku Aj na ZŠ praktické podle učebnice Chit Chat 2

2
classroom language
Pokyny pro práci ve třídě

2
Dates
When´s your birthday? – str. 63

3
Grammar Revision I
léto, letní činnosti, cestování, konverzace

4
Grammar Revision II
léto, letní činnosti, cestování, konverzace

1
II Starter Unit Lesson 1
What´s your favourite…? Do you like..? I like... I don´t like...

2
II Starter Unit Lesson 2
Music time (Is it a violin? Yes, it is. / No, ...) Nová slovní zásoba, procvičování otázky, odpovědi.

4
II Unit 1 Lesson 1
Sports time, I can/can´t.

1
II Unit 1 Lesson 2
Can you play tennis? Tvorba otázky, odpověď Yes, I can. / No, I can´t.

2
II Unit 1 Lesson 3
He can. She can´t.

2
II Unit 10 Lesson 1
Amazing animals. It eats leaves. Listening – str. 48

3
II Unit 10 Lesson 2
Tvorba záporu a otázky (It doesn´t swim. Does it fly?) – str. 49

1
II Unit 10 Lesson 3
Where does the whale live? What does the giraffe eat? Reading, listening – str. 50

2
II Unit 10 Lesson 4
porozumění příběhu a jeho dramatizace – str. 51

4
II Unit 11 Lesson 1
Then and now. Seznámení s tvorbou minulého času (It was/ It had) – str. 52

2
II Unit 11 Lesson 3
It had... It was… – str. 54

3
II Unit 11 Lesson 4
komiks - porozumění příběhu – str. 55

3
II Unit 12 Lesson 1
Stone soup – listen, read and act – str. 56, 57

4
II Unit 12 Lesson 2
Superstars – sing a song – str. 58

1
II Unit 12 Lesson 3
poslech písně

2
II Unit 12 Lesson 4
dokončení četby komiksu – str. 59

4
II Unit 2 Lesson 1
What´s in the house? Názvy místností, otázka Is there..?/ Are there…?

2
II Unit 2 Lesson 3
There are free bedrooms upstairs. Vazba There is/ There are..., slovní zásoba – místnosti

2
II Unit 3 Lesson 1
Be healthy! U lékaře – str. 14

3
II Unit 3 Lesson 2
Don´t be outside. Zápor don´t + činnost. str. 15

4
II Unit 3 Lesson 3
Play / Don´t play a sport. str. 16

3
II Unit 4 Lesson 1
My Town. Where is the Cinema? It´s opposite/next to the café. Str. 20

1
II Unit 4 Lesson 2
Turn left/right at the Cinema. Str. 21

2
II Unit 4 Lesson 3
Poslech, četba a porozumění krátkému textu. Str. 22

2
II Unit 5 Lesson 1
On holiday. Present continuous, str. 24

3
II Unit 5 Lesson 2
What are you doing? I´m skipping. Procvičování průběhového času; str. 25

4
II Unit 5 Lesson 3
What, Who, Where + ing. str. 26

1
II Unit 5 Lesson 4
Comic - porozumění příběhu – str. 27

2
II Unit 6 Lesson 1
A sunny day… - počasí str. 28

3
II Unit 6 Lesson 2
a) Is it snowing/sunny? - str. 29; b) four seasons, spring, summer, automn, winter

2
II Unit 6 Lesson 3
Procvičování učiva o počasí. str. 30

2
II Unit 7 Lesson 2
School subjects. Days of a week. - str. 35

3
II Unit 7 Lesson 3
Reading about a school. Opakování frází s "have got, there is/are, can". str.36

4
II Unit 7 Lesson 4
Prohlubování učiva (komiks) – str. 37

1
II Unit 8 Lesson 1
What´s on Tv? Adjectives, fráze like/don´t like – str. 38

2
II Unit 8 Lesson 2
It´s eight fiflen – určování času - str.39

1
II Unit 9 Lesson 1
My free time (What do you do on Tuesdays?) Konverzace – str. 42

2
II Unit 9 Lesson 2
Do you go fishing in your free time? Poslech, konverzace - str. 43

3
II Unit 9 Lesson 3
Reading – str. 44

1
Kontrolní práce
Závěrečná kontrolní práce 8. roč. Pro dvě skupiny.

1
Kontrolní práce
Pololetní kontrolní práce, 8. roč., pro dvě skupiny.

4
Kontrolní práce
Opakovací kontrolní práce, 8. roč., 7.-11. lekce

1
Kontrolní práce
Závěrečná kontrolní práce, 6.roč.

1
Starter Unit Lesson 1
Hello. What´s your name? - jednoduchá sdělení – pozdrav, poděkování - představování

1
šablona
výchozí šablona pro tvorbu DUM

2
Unit 1 Lesson 1
What´s this? A rubber. Classroom bugs; názvy školních pomůcek

3
Unit 1 Lesson 2
Point to a pen: Ukaž mi pero. Základní pokyny (stand up, look at me, poin to, apod.)

1
Unit 1 Lesson 4
Comic vocabulary; a crossword

4
Unit 10 Lesson 2
Song: My mum´s jeep; vazba There is / There are

1
Unit 10 Lesson 3-a
I´m from ... I´v got ... I like ...

2
Unit 10 Lesson 3-b
Reading: Who am I? I´m from ... I´v got ... I like ...

3
Unit 10 Lesson 4
Who am I? I am the monster. Game

2
Unit 11 Lesson 3
Are there posters in Kevin´s room?

4
Unit 12 Lesson 1
Summer holiday - summer day

1
Unit 12 Lesson 2
Summer holiday - sea life

2
Unit 12 Lesson 3
Travelling, pexeso

3
Unit 12 Lesson 4
English speaking countries: Great Britain, The USA, Canada, Australia

2
Unit 2 Lesson 1
What colour´s the clock? Furniture

3
Unit 2 Lesson 2
How old are you? I´m seventeen. Numbers 13-20

2
Unit 3 Lesson 1
What´s this? It´s a … - animals – str. 14

3
Unit 3 Lesson 2
Otázky – Is it a…? Odpovědi - Yes, it is. No, it isn´t. str. 15

2
Unit 3 Lesson 3
Adjective – a little, a big - základní přídavná jména ve spojení se zvířaty – str. 16

3
Unit 4 Lesson 1
I´m … Are you …? Vyjádření nálady a pocitu – str. 20

1
Unit 4 Lesson 2
He´s/She´s … Určení nálady a pocitu u druhých lidí – str. 21

4
Unit 4 Lesson 4
Porozumění příběhu a jeho dramatizace – str. 23, projekt – Světový den vody, počasí

1
Unit 5 Lesson 1
I´ve got a … popis vzhledu procvičování – jednotné a množné číslo – str. 24

2
Unit 5 Lesson 2
He´s/She´s got … popis vzhledu procvičování – jednotné a množné číslo – str. 25

3
Unit 5 Lesson 3
Clank has got … čtení s porozuměním – str. 26

4
Unit 5 Lesson 4
Comic - porozumění příběhu – str. 27

2
Unit 6 Lesson 1
Who´s this? It´s my … členové rodiny – str. 28

3
Unit 6 Lesson 2
I´ve got two … členové rodiny – počet sloveso have got – str. 29

1
Unit 6 Lesson 4
Comic - porozumění příběhu, opakování – str. 31

1
Unit 7 Lesson 1
The body rap. You´ve got two hands – str. 34

2
Unit 7 Lesson 2
Tvorba otázky (Has it got long legs?)- str. 35

4
Unit 7 Lesson 4
Prohlubování učiva (komiks) – str. 37

1
Unit 8 Lesson 1
Superstar clothes (oblečení) – str. 38

2
Unit 8 Lesson 2
Have you got Jet´s jeans? (přivlastňování) - str.39

4
Unit 8 Lesson 3
Whose hat is this? (procvičování přivlastňování) – str. 40

2
Unit 9 Lesson 2
Tvorba otázky – Do you like…? odpovědi - Yes, I do. No, I don´t. str. 43

3
Unit 9 Lesson 3
Čtení textu, užívání vazby I like... I don´t like...