border

Stručný obsah projektu:

 Tým speciálních pedagogů a lektorů odborného předmětu vytváří inovativní metodiku s video ukázkami pracovních postupů opatřených titulky pro neslyšící žáky. Metodika je určena pro žáky ZŠ speciální, ZŠ praktické a studenty praktické školy dvouleté. Společně s metodikou jsou vytvořeny vyvážené jídelníčky doplněné kalorickou a finanční rozvahou, fotografiemi a pracovními listy. Součástí metodiky je vytvoření tematických plánů, které jsou pro výše uvedené typy škol. Obsahem materiálů je i systematická environmentální výchova. V rámci pilotáže jsme zrekonstruovali odbornou učebnu kuchyň a přizpůsobili ji cílové skupině žáků vč. žáků s těžkým zdravotním postižením. Vytvořené materiály jsou volně šiřitelné v elektronické podobě a využitelné pro další pedagogy a žáky ZŠ speciálních, ZŠ praktických a praktických škol dvouletých ve Středočeském kraji.

 


kuchyň

Cílem projektu je rozvoj, uplatňování a zlepšování pedagogických metod a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu, zvýšení motivace žáků ZŠ speciální, ZŠ praktické a praktické školy dvouleté ke vzdělávání v předmětech pracovních činností a zlepšování podmínek pro výuku těchto vyučovacích předmětů. Tým speciálních pedagogů v průběhu realizace projektu připravuje a vytváří metodiku s ukázkami pracovních postupů ve formě videa opatřeného titulky pro neslyšící žáky. Vytváří vyvážené jídelníčky s kalorickou hodnotou a finanční rozvahou daného pokrmu, doplněné fotografiemi a pracovními listy. Vytváří tematické plány pro všechny uvedené školy. Okamžitým výstupem projektu je metodika, tematické plány, IVP, návrh s finanční rozvahou a realizace pracovního místa pro žáky se SVP s různým tělesným postižením a 50 proškolených pedagogů Středočeského kraje. Dlouhodobým výstupem je zlepšení podmínek pro výuku pracovních činností, posílení klíčových kompetencí, zvýšení sociálních kompetencí žáků a studentů na trhu práce prostřednictvím uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přistup ke vzdělávání u všech žáků se SVP.

 

iMetodika návrh kuchyně