border

Financování projektu

Tento projekt je financován z ESF a českého státního rozpočtu.

 

Druh finanční podpory Výše finanční podpory Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)
Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR 282 542,41 15
Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 1 601 073,64 85
Soukromé spolufinancování 0 0
Celkové způsobilé výdaje 1 883 616,05 100


www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.msmt.cz
www.kr-stredocesky.cz